Våra behandlingar

En glad familj på stranden

Tandreglering med Invisalign

Tandreglering med Invisalign® reglerar tänderna med en serie löstagbara genomskinliga plastskenor. De individuella tandskenorna ersätts cirka varannan vecka och tänderna kommer gradvis att röra sig i riktning mot ditt önskade slutläge.

Invisalign® är en modern tandregleringsmetod med en nästintill osynlig tandställning.

De genomskinliga skenorna sitter tätt mot tandraden och flyttar tänderna en liten bit i taget. Du kan reglera bettfel, gluggar och ojämna tandrader. Med hjälp av en digital handlingsplan med moderna 3D-bilder kan du följa hela processen, från hur ditt bett såg ut tidigare till hur det kommer att se ut när behandlingen är klar.

Fördelar med Invisalign®

 • Diskret och nästintill osynlig
 • Skenan är slät, vilket gör att ingenting skaver i munnen
 • Praktiskt, du kan när som helst ta ut skenorna
 • Snabbt, resultat redan inom 3-18 månader

Bor du i Stockholm eller Göteborg finns även möjlighet att boka tid på smajla.se

Hur fungerar det?

 1. Boka en tid för konsultation "osynlig tandställning" den kostar 295 kronor. Vid konsultationen berättar du om vilka önskemål du har och tandläkaren berättar om det är möjligt.
 2. En behandlingsplan utformas. Du ser det slutgiltiga resultatet digitalt, direkt på tandläkarens bildskärm.
 3. Du påbörjar behandligen med skenorna. För att följa behandlingsförloppet sker regelbundna kontroller.
 4. Behandlingen avslutas när du nått det planerade resultatet.

Tandhygienist

Tandsten, tandköttsinflammation och tandlossning – hur hänger det ihop? Tandhygienisten har en av tandvårdens viktigaste uppgifter; att förebygga sjukdomar såsom karies och tandlossning i ett tidigt stadie, samt att utföra undersökningar på barn och vuxna.

I munnen finns det mängder med olika bakterier som sitter på tungan, tänderna, slemhinnorna eller flyter runt i saliven. Dessa är i balans så länge vi håller en god munhygien och har en normal kost. Om rengöringen uteblir kommer bakterierna att sätta sig på tandytor samt mellan tänderna där de frodas och bildar bakteriebeläggningar, så kallat plack.

Placket som sitter närmast tandköttet orsakar tandköttsinflammation vilket innebär en rodnad samt svullnad av tandköttet som resulterar i ett mer lättblödande tandkött. I vår saliv finns också mineraler som kan lagras i placket, vilket leder till bildning av tandsten.

Detta kan orsaka en kraftigare inflammation som medför att benet kring våra tänder bryts ned och tanden får mindre och mindre fäste – så kallad tandlossning.

Att besöka tandhygienisten regelbundet är därför viktigt. Då avlägsnas tandsten och tandkött samt benfäste kontrolleras och på så sätt kan förutsättningarna för en god munhygien skapas.

Hur fungerar det?

 1. Tandhygienisten är utbildad för att arbeta med förebyggande tandvård, samt behandling av tandlossningssjukdom.
 2. Tandhygienisten arbetar framförallt med att förebygga karies, gingivit (tandköttsinflammation)och parodontit (tandlossning).
 3. Både tandhygienister och tandläkare kan göra en undersökning av dina tänder. Tandhygienisten får bara ställa diagnos på karies och tandlossning. Du kan behöva bli undersökt av en tandläkare om tandhygienisten hittar något annat i munnen som inte ser friskt ut.

Implantatkirurgi - Implantatbehandling

Anledning till att en eller flera tänder har förlorats kan vara många. År av forskning och utveckling har förbättrat, förfinat och effektiviserat implantatkirurgin.

Implantatbehandlingen är en kirurgisk behandling. Vid operationen skruvas ett implantat av titan eller av Zirconia, ner i käkbenet. Tiden för inläkning av skruven är cirka 2-3 månader men det är först efter cirka 2 år som man bedömer att läkningen är fullständig. Om käkbenet inte skulle vara tillräckligt brett eller högt för att sätta en implantatskruv är det möjligt att operera in benstimulerande protein eller/ och benersttäningsmedel. Detta för att stärka benet runt implantatskruven. Denna bedömning görs vid konsultation. Implantatskruven utgör således en konstgjord rot som tandläkaren kan fästa tandkronan på. När implantatskruven kan belastas med tandkronan (då nya tänder sätts på plats) beror på käkbenets kvalitet och hur många implantat som opererats in. I regel sker det inom 2-12 veckor. Om benstimulerande protein/ benersättningsmedel, opererats in blir läkningen dock något längre, ca 6-9 månader

Hur länge ett tandimplantat håller beror på många faktorer och det finns vissa patienter som har en något högre risk att förlora eller få problem med sina implantat. Riskgrupperna består bland annat av rökare, diabetiker vars värden är dåligt inställda, personer med en tandlossningshistorik eller de som inte sköter sin munhygien. 95 % av antalet implantatoperationer är lyckade och om ett implantat mot förmodan skulle lossna utförs en ny operation.

Konsultation

För att komma på behandling till oss behöver din ordinarie tandläkare skriva en remiss eller boka direkt tid i våra klinik. Vid vårt första möte samlar vi in nödvändig information för att utreda vilka behandlingsalternativ som finns och är lämpliga för just dig. Vi tar nödvändig röntgen och undersöker kliniskt. Därefter för vi samtal över dina önskemål och behov utifrån ditt befintliga status. Vidare går vi igenom behandlingsgång och du kommer att få en ungefärlig uppskattning vad gäller tid för läkning.

Inför operation

Det är mycket viktigt att vi har en aktuell hälsodeklaration ifylld när ni kommer till operationen. Du kommer att få en sådan vid konsultation, vänligen ta med den i fylld till operationen.

Tar ni medicinen Waran/ Aliquis eller en annan blodförtunnande medel, skall INR värdet ställas in inför operationen. INR värdet skall på operationsdagen vara 2,5 eller lägre för att vi ska kunna utföra operationen. Kontakta din läkare i god tid före kirurgin så att läkaren kan ställa in ert värde inför operationen.

Om ni behandlas med bisfosfonater mot benskörhet (exempelvis Fosamax) kan det vara farligt för er att genomgå kirurgi i munhålan. Meddela oss i god tid innan operationen så att vi hinner utreda ifall detta gäller i ert fall.

Vid operationstillfället

Innan operationen startar kommer ni att få några läkemedel av oss.

Midazolam: Detta är ett lugnande preparat som är valfritt att ta. Om ni väljer att ta detta får ni inte köra bil förrän dagen därpå. Vi rekommenderar då även att någon anhörig möter upp er efter operationen. Observera att preparatet ej får tas av personer som har sömnapné. Penicillin: 2g Amimox alternativt 600 mg Dalacin om allergi. Sedvanlig tandläkarbedövning. Därefter kommer vi att tvätta ert ansikte med alkohol (ni bör ej bära kosmetika) samt täcka er med en grön steril duk.

Duken har två viktiga syften:

 • Att skydda operationsområdet från bakterier.
 • Att skydda era ögon.

Operationen tar vanligtvis mellan 20-60 minuter beroende på omfattningen.

- Vi utför tithålsoperationer i de flesta fall. Detta medför mindre besvär för patienterna efter operationen.

Efter operation

Efter operationen är det bra att kyla det opererade området för att minska svullnad och blånad. Vi rekommenderar att ni förbereder med att göra i ordning is så att det finns färdigt när ni kommer hem från operationen. Lägg isen i en liten plastpåse och linda in påsen i en tunn hushållshanduk. Applicera kylpåsen mot kinden utanpå det opererade området till och från de närmaste timmarna efter det att ni har kommit hem.

Efterbesvären varierar från person till person.

Mindre operationer ger sällan svullnad, blåmärke eller värk. Större operationer i samband med vissa mediciner exempelvis Trombyl kan ge svullnader som efter ett par dagar kan bli blå och gula. I vissa mer komplicerade fall i underkäken kan känselnedsättningar i läpp och haka förekomma en tid efter operationen, men det är mycket sällsynt.

Efter operationen kommer ni att få med er de mediciner som ni behöver. För att behandlingen ska ha bästa möjliga prognos är det viktigt att ni är rökfri och utför en optimal munhygien.

Porslinskronor och porslinsfasader

Porslinskronor: Porslinskronor eller keramiska kronor som det även kallas, fungerar som ett skal som cementeras fast över din egen tand för att dölja spruckna, avslagna och missfärgade tänder. De första tandkronor som gjordes till människor var utförda i guld. Detta material gör att vi kan tillverka kronor som ser ut som riktiga tänder och dessutom har en yta som påminner om emalj.

Porslinsfasader: Porslinsfasader eller skalfasader som de även kallas, används för att dölja spruckna, avslagna och missfärgade tänder eller för att korrigera en ojämn tandrad. De består av ett tunt skal av porslin som ersätter dina tänders framsida. För att kunna göra vackra och naturliga laminat måste vi först slipa bort lite emalj på de tänder som skall göras om. Fasaderna klistras fast på din tandyta och du har får på så sätt ett nytt vackert leende. Fasaderna är mycket starka men ibland måste man skydda dessa med en bettskena nattetid.

Hur fungerar det?

Första mötet

Vid vårt första möte (konsultationen) samlar vi in all nödvändig information och fotograferar dig/ dina tänder. Vi utför en klinisk undersökning av de tänder som är aktuella att behandla så att vi har en korrekt grund att stå på för vidare planering. Sedan för vi en dialog över dina önskemål om vad du skulle vilja förändra vad gäller färg och form. Vi kan nu oftast föreslå en lämplig behandling och ge en fingervisning om vad kostnaden kan bli. En offert får du först när behandlingen är helt fastställd. Du får sedan en möjlighet att gå hem och smälta den information du fått och ta ett beslut om du vill gå vidare.

Andra mötet

När du tagit beslutet att gå vidare så kommer vi vid detta besök, göra en scanning på dina tänder/ Tar avtryck. Detta används för att ta fram modeller på hur ett tänkbart slutresultat kan komma att se ut. Har du specifika önskemål tar vi hänsyn till dem annars tar vi fram ett förslag som vi anser skulle passa dig. Till dessa modeller följer också ett fotomontage på slutresultatet.

Tredje mötet

Vid detta besök presenterar vi modellerna och fotot och vi går igenom de åtgärder som kommer att behövas för att uppnå det önskade resultatet. Då vi i själva behandlingen utgår från framtagna modeller börjar vi behandla dig först när du är nöjd med dem. Utifrån modellerna diskuterar vi eventuella förändringar. Är du däremot fullständigt nöjd med den föreslagna formen så kan vi boka en tid för att utföra behandlingen. Ibland utför vi kirurgisk behandling för tandköttet om det behövs i vissa fall

Fjärde mötet

Vid detta besök startar själva behandlingen. Vi kommer att förbereda/forma om tänderna och har mallar till detta för att inte avverka för mycket eller för lite av tänderna. Detta sker under lokalbedövning. När vi är nöjda med det kommer vi att göra en ny scanning och du kommer att få provisoriska fasader/kronor. Dessa kommer att ha formen utav det tänkta slutresultatet. Dock är de tillverkade i plast och därmed lite matta/sträva. Det vanligaste är att de håller bra för vanlig tuggning etc. Du kommer däremot att få lite info om vissa saker du bör undvika under själva provisorietiden.

Femte mötet

Detta besök sker 2-7 dagar efter det förra och nu diskuterar vi vad du tycker om dina provisoriska fasader. Vi kommer att gå igenom form, färg, bett, tal etc. Är det något som inte känns bra kommer vi korrigera det, alternativt förmedla det med scanning och foton till vår tandtekniker. Du behåller dina provisorier på.

Sjätte mötet

Nu är det dags att prova de färdiga fasaderna/kronorna. Detta sker ca 2-3 veckor efter förra besöket. Om allt ser fint ut kommer vi att cementera fast dem. Är det något som inte passar eller ser fint ut kommer de att returneras till tandteknikern för korrigering och du får tillbaka dina provisorier. Om vi däremot kan cementera dem kommer vi efteråt, om det finns med i planen, att ta en ny scanning för en bettskena.

Sjunde mötet

Vid detta besök kommer du att få din bettskena.

Åttonde mötet

Detta besök är en slutkontroll på både fasaderna/kronorna och bettskenan.

Estetisk tandvård

Vi är specialister på estetisk tandvård. Om du inte är nöjd med utseendet på dina tänder och letar efter sätt att förbättra ditt leende, så är du på rätt plats.

Har du spruckna, sneda, nedslitna, trång- eller glesställda tänder? Upplever du missfärgningar och drömmer om att få vita tänder? Estetisk tandvård fokuserar på att skapa vackra och harmoniska leenden genom olika tandbehandlingar. Vårt mål är att förbättra utseendet på dina tänder, tandkött och bett för att göra dig som patient mer nöjd med ditt leende. Med dagens avancerade material och teknik har vi stora möjligheter att återskapa eller förändra tänderna.

Vi erbjuder behandlingar såsom:

Tandblekning

En vanlig behandling för att ta bort missfärgningar och ge dina tänder en vitare och fräschare look. Du kan enkelt och bekvämt bleka dina tänder hemma med hjälp av våra skräddarsydda blekningsskenor

Invisalign®

En typ av tandreglering (även kallad osynlig tandställning) där man använder genomskinliga plastskenor för att gradvis rätta till dina tänder. Du kan också följa behandlingsplanen med digitala 3D-bilder och se ditt bett förbättras över tid.

Porslinskronor

Dessa fungerar som ett skal och kan dölja spruckna, avslagna eller missfärgade tänder. De ser naturliga ut och har en emaljliknande yta.

Porslinsfasader

Även kallade skalfasader, används för att korrigera ojämna tänder och dölja skador. Dessutom består dessa tunna skal av porslin som ersätter framsidan av dina tänder.

På vår klinik sätter vi stort vikt av estetiken i de samtliga behandlingar som vi utför. Denna höga kompetense har vi uppnåt genom många år av erfarenhet och fortlopande utbildninge. Vi ser också fram emot att diskutera dina individuella önskemål och skapa en skräddarsydd plan för just ditt leende.

Kontakta din klinik i dag eller boka tid online för en estetisk konsultation – pris: (just nu är gratis).

Tandundersökning

Regelbundna undersökningar är bästa sättet att undvika större tandproblem. En undersökning av tänderna och munnen görs för att ta reda på om du har några problem eller sjukdomar eller risk för att få problem eller sjukdomar. Ju tidigare dessa upptäcks desto lättare kan de behandlas eller förebyggas. Därför är det bra om du går på undersökningar regelbundet.

De vanligaste tandsjukdomarna är karies och tandlossning. Ju tidigare dessa sjukdomar upptäcks, desto lättare är det att behandla dem. Båda sjukdomarna går också att förebygga på olika sätt. Det finns också andra sjukdomar som kan upptäckas i munnen vid en undersökning. Vi brukar ta ett par vanliga tand-röntgen (kallas för intra orala röntgen).

Ibland så behöver vi ta panorama röntgen för att kunna se samtliga tand-rötter/ Hela käkbenet (om det finns infektioner eller andra tillstånd runt rötterna eller i käkbenet). Dessutom så kollar vi käkledens-tillstånd med.

Vid undersökningen får du också tips och råd om hur du ska sköta dina tänder och ett rekommenderat och individuellt undersökningsintervall.

Akut tandvård

Behöver du akut tandvård? Vi hjälper dig direkt om du har ont. Behov av akut tandvård kan uppstå plötsligt. Om du upplever tandvärk, har skadat eller slagit ut en tand eller har andra akuta problem så hjälper vi dig att snabbt få en akuttid. Vi genomför snabb och effektiv behandling vid tandvärk och tandskador.

Vad är akut tandvård och när behöver man det?

Akut tandvård är avsedd för att lindra akuta tandproblem som inte kan vänta på en vanlig tandvårdsundersökning. Det inkluderar situationer som:

 1. Intensiv tandvärk eller tandkänslighet som inte går att lindra med smärtstillande medel.
 2. Trauma eller skada på tanden, som exempelvis en avbruten tand, en lös tand eller en tand som har knäckts.
 3. En infektion eller inflammation i tandköttet, känt som tandköttsinfektion eller tandabscess.
 4. Tand i fel läge eller som har lossnat, samt skador på tandproteser.
 5. Skador på tänderna orsakade av idrott eller andra olyckor.
 6. Tandskador till följd av karies eller andra tandproblem som kan leda till allvarliga tandinfektioner.

Om du upplever något av dessa symtom eller andra akuta tandproblem bör du omedelbart söka akut tandvård för att få nödvändig behandling och smärtlindring. Om din tandläkare inte är tillgänglig, överväg att uppsöka akutmottagningen på ett sjukhus

Vid tandolycksfall

Ibland blir tänder utslagna eller skadas i olyckor. I händelse av olycksfall som leder till skadade eller utslagna tänder är det alltid viktigt att du blir undersökt av en tandläkare. Detta gäller oavsett om det rör sig om mjölktänder eller permanenta tänder som har skadats

Akut tandvård för barn

Det inträffar att barn skadar sig i munnen under lek eller idrott. Det kan resultera i att en tand antingen lossnar helt och hållet, blir lös, får en avbruten bit, eller får en spricka. Oavsett typen av skada rekommendera att söka professionell bedömning och vård från en tandläkare.

Behandlingen varierar beroende på skadans omfattning och om det är en permanent tand eller en mjölktand som har skadats. Om det rör sig om en permanent tand som har blivit utslagen bör du omedelbart kontakta din närmaste Smileklinik.

Vid förlorad eller skadad permanent tand – vad kan jag själv göra? Om du har förlorat eller skadat en permanent tand är det av yttersta vikt att agera snabbt och vidta nödvändiga åtgärder för att hantera situationen innan du har möjlighet att träffa en tandläkare.

Här är några steg du kan ta för att öka dina chanser till att bevara tanden och minimera risken för permanent skada:

Bevara tanden

Om du har förlorat en tand, försök att hitta den och bevara den. Om tanden är smutsig, kan du skölja den i mjölk eller kallt vatten. Lägg sedan tanden i en behållare med mjölk eller saliv. Detta kan öka chansen att tandläkaren kan återanvända tanden.

Kontrollera eventuella skador

Inspektera din tand för eventuella synliga skador eller kvarvarande tandfragment i munnen. Skölj försiktigt munnen med varmt vatten och använd en isbit för att minska svullnad och lindra smärta.

Ta smärtstillande:

Om du upplever smärta kan du ta smärtstillande medel som paracetamol eller ibuprofen enligt doseringsanvisningarna för att lindra obehaget.

Kontakta en tandläkare:

Det är viktigt att snarast kontakta din närmaste Smileklinik och beskriva situationen. Informera tandläkaren om eventuella symptom du upplever och om du har hittat den förlorade tanden. Tandläkaren kommer att ge dig råd om nödvändiga åtgärder att vidta.

Förebyggande åtgärder:

Här är några tips för att minimera risken för olycksfall och tandskador och därmed bevara din tandhälsa Undvik att använda tänderna som verktyg. Använd inte dina tänder för att öppna förpackningar eller bita av saker. Det kan leda till skador och sprickor i tänderna. Använd tandskydd vid kontaktsporter. Om du deltar i kontaktsporter, se till att använda tandskydd för att skydda dina tänder från stötar och skador.

Undvik att tugga på hårda föremål. Att tugga på is, hårda godisar eller andra hårda föremål kan skada dina tänder och leda till sprickor eller skador. Borsta tänderna och besök tandläkaren regelbundet. Håll en god munhygien genom att borsta tänderna minst två gånger om dagen och besök din tandläkare regelbundet för kontroller och rengöringar. Undvik extremt varma eller kalla drycker. Att undvika extremt varma eller kalla drycker kan minska risken för känsliga tänder och obehag. Undvik att dela tandborste eller munvatten med andra. Förhindra spridning av bakterier genom att undvika att dela tandborste eller munvatten med andra personer. Genom att följa dessa enkla riktlinjer kan du hjälpa till att bevara din tandhälsa och minimera risken för tandproblem och skador. Dessutom kommer du att uppleva en förbättrad munhälsa och ett strålande leende.

Tandvårdsrädsla

Vi på Tandakuten kan hjälpa dig med din tandvårdsrädsla! Hos oss har vi stor kunskap och erfarenhet av både vuxna och barn som är tandvårdsrädda. Det kan vara bra att berätta om din tandvårdsrädsla redan när du bokar en tid hos oss.

På Tandakuten erbjuder vi hjälp för att du ska kunna övervinna din rädsla. Att bara prata om rädslan med en av våra tandläkare brukar vara till stor hjälp. Samtal, försiktig behandling med små steg åt gången och avslappningsträning är sätt som vi använder för att arbeta bort tandvårdsrädslan. Inledningsvis kan vi även använda lugnande medicin och lustgas. En kombination av olika metoder är vanlig.

Tandblekning

Idag är tandblekning en vanlig behandling som kan utföras både hos tandläkaren eller hemma. Metoden går ut på att använda en blekande gel, ibland i kombination med ljusbehandling eller laser. Orsaker till missfärgningar på tänderna kan vara ökad ålder, vissa sjukdomar, livsmedel eller drycker som kaffe, te och vin.

Innan du bleker tänderna måste eventuella hål lagas samt tandsten och missfärgningar tas bort. Den behandling som görs på en tandvårdsmottagning tar ungefär en timme. Du kan få komma tillbaka en eller två gånger och upprepa behandlingen för att få ett bra resultat. För att kunna bleka dina tänder hemma måste en tandläkare eller tandhygienist avgjuta dina tänder för att kunna tillverka en plastskena. I denna plastskena applicerar du sedan själv ett blekmedel innan du fäster skenan på tänderna. Den ska sitta på en till två timmar. Det är viktigt att före behandling noga borsta dina tänder samt göra rent mellan dem.

Vanliga besvär efter tandblekning är ilningar eller irriterat tandkött, men besvären försvinner oftast inom ett par dygn. Du bör inte äta eller dricka något med starka färger, till exempel rödvin och blåbär, under behandlingen och några dagar efteråt.

Bettskena

Om du vaknar upp med huvudvärk eller ömmande käkar kan det bero på att du pressar ihop eller gnisslar med tänderna. Att gnissla betyder att man gnider underkäken mot överkäken, och detta gör man oftast omedvetet under sömnen. Det är lika vanligt att man pressar ihop tänderna under dagen som natten. Sker det på dagtid beror det ofta på stress och då kan man träna bort det. Sker det däremot under natten går det inte att behandla utan besvären kan endast lindras och det görs med en bettskena.

Rotfyllning

En vanlig orsak till att en rotfyllning behövs är att pulpan (tandens inre del) blivit infekterad. Djupa hål (karies) i tänderna, tandpressning och trauma är de vanligaste anledningar till att man behöver rotfylla en tänder.

Vid en rotfyllning rengör tandläkaren tanden från bakterier och tar bort pulpan för att sedan fylla rotkanalen med rotfyllningsmaterial. Efter en lyckad rotbehandling med rotfyllning kan tanden fungera som vanligt igen.