Boka tid
 

Barntandvård

Avgiftsfri tandvård 0-19 år

Till och med det år man fyller 19 är tandvården avgiftsfri och bekostas av landstingen. (Vissa landsting har andra regler). Detta innebär att ditt barn garanteras fri tandvård i samband med de rutinundersökningar som bör utföras var 12:e – 24.e månad. I samband med akut omhändertagande har barn och ungdom också avgiftsfri tandvård

Kan man välja tandläkare?

Många av våra patienter är barn. Vilket glädjer oss mycket. Att bemöta barn och att få dom att känna att det är kul att komma till oss är något vi stävar efter. Våra tandläkare är mycket pedagogiska och vana att behandla barn. Du har rätt att välja vilken tandvårdsklinik ditt barn skall gå till.

Vem undersöker?

Undersökningarna utförs av tandläkare, eller tandsköterska. I samband med undersökningen registreras om det är någon avvikelse och om det är något som ska behandlas. Det kan gälla karies, bettavvikelser m.m. Man gör också en bedömning om man ska behandla på en gång eller om man kan avvakta. Vid omfattande eller komplicerade avvikelser kan ditt barn remitteras till specialist.

Be gärna din tandläkare att förklara vad man hittat i samband med undersökningen och hur man skall behandla eller förebygga detta.

Rekommendationer från våra Kunder