Boka tid
 

Aktuellt

Ett skydd mot höga kostnader. Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.För kostnader på 3 001 - 15 000 kronor av referenspriset får du 50%...

Juli 2008 fick vi en ny tandvårdsreform och den innebär att du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget beror på hur gammal du är.Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två...

Rekommendationer från våra Kunder